www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

FundacjaSzkoła przysposabiająca do pracy

 

Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami.

Celem edukacyjnym jest wszechstronny rozwój uczniów, oczywiście na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości. Uczniowie są przygotowywani do życia tak, aby byli zaradni, mogli pełniej uczestniczyć w życiu społecznym oraz sterowali swoimi zachowaniami.

Edukacja w tej szkole trwa 3 lata, istnieje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego o rok.
Klasa może liczyć od 3 do 6 osób, aktualnie jest to 5 wspaniałych chłopców.

Nauka opiera się na indywidualnych dla każdego ucznia planach edukacyjno-terapeutycznych.
 
Edukacja obejmuje:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Zajęcia Kształtujące Kreatywność.
Wychowanie Fizyczne.
Religia.
Muzykoterapia.
Rewalidacja Indywidualna ( biofeedback, logopedia, hipoterapia, dogoterapia, rehabilitacja)

Przysposobienie do Pracy:
Gospodarstwo Domowe ? prace oparte na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj.
sprzątanie, prasowanie, gotowanie, przygotowywanie i wydawanie posiłków,
Prace Ogrodnicze ? uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych.

Prace biurowe ? obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

Prace stolarsko-konserwatorskie ? wytwarzanie drobnych przedmiotów z drewna: doniczki, wieszaki, zabawki, budki dla ptaków oraz konserwacja mebli,

Rękodzielnictwo ? wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik (decoupage, malowanie na szkle, wyrób ozdób i biżuterii, origami) i materiałów (szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy, drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki).

Oprócz zajęć edukacyjnych organizowane są różnorodne wystawy, konkursy oraz wycieczki, Spacery Kumpli, Olimpiady Specjalne, Zielone Szkoły, wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego w Gruszowie oraz do Korzkwi.

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
3
4
5
6
7
8
9