www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

FundacjaSzkoła podstawowa

 

W szkole podstawowej w klasach I ? III prowadzone są grupowe zajęcia edukacyjne takie jak:
kształcenie zintegrowane
wychowanie fizyczne
religia
muzyka

Wszyscy uczniowie objęci są również zajęciami takimi jak:
- zajęcia na basenie
- logopedia
- rehabilitacja
- dogoterapia

Najczęściej stosowanymi metodami (lub elementami metod) pracy z uczniami są:
metoda Dobrego Startu
metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
Ruch Rozwijający W. Sherborne
Stymulacja polisensoryczna
Program aktywności Knillów
Integracja Sensoryczna
muzykoterapia

Codzienną pracę szkoły podstawowej urozmaicają również:
imprezy okolicznościowe (bale, wigilia, itp.);
olimpiady specjalne;
zielone szkoły i jednodniowe wycieczki,
konkursy (np. teatralne, plastyczne).

DRUGI ETAP ? zespół edukacyjno -terapeutyczny
Głównym celem edukacji na tym etapie jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, jak również ? w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości ? wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości aby:
Miał możliwość  porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny,
Zdobył maksymalną, jak na swoje możliwości, niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
Był operatywny oraz zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości,
Miał możliwość uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając oraz przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności,
Bardzo dużo uwagi poświęcamy samodzielności  każdego ucznia, jego stanom emocjonalnym, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa. Stawiamy jasno granice wymagamy i w najdrobniejszym kroku jaki robimy z uczniem zakładamy , że uczeń rozumie czuje jest żywym człowiekiem będącym obok nas.

1
2
3
4
5