www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

FundacjaGimnazjum

 

Gimnazjum to zespół składający się z uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym. Każda z osób wymaga indywidualnego podejścia oraz nawiązania wzajemnego, pozytywnego kontaktu, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Ów bezpieczeństwo wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w miarę jego możliwości.

Zajęcia w gimnazjum prowadzone są Metodą Ośrodków Pracy, która poprzez nauczanie całościowe pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Niezwykle ważna w tej metodzie jest aktywność własna dziecka jako podstawowa zasada poznawcza.

Innymi metodami, technikami i formami pracy stosowanymi w tym zespole są: elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, metody alternatywnej komunikacji, metody samodzielnych doświadczeń, metody ćwiczeń utrwalających, stymulację polisensoryczną, metodę Ch. Knilla, elementy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, metodę stymulacji usprawniania, ćwiczenia logopedyczne, wycieczki i inne.

Praca, nauka i zabawa w grupie gimnazjalnej jest przyjemna i efektywna dzięki wzajemnej sympatii i radości jaka bije od uczniów i nauczycieli.

1
2
3
4
5
6
7
8