www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

Fundacja

To znaczy dla nas TAK BARDZO WIELE 

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl Rozliczenie PIT z PITax.pl

Szanowni Państwo!
Życzliwość i zrozumienie, okazywane dotychczas działalności Fundacji pozwala nam zwrócić się z prośbą o  przekazanie na rzecz Fundacji 1%.
M.in. dzięki pozyskanym w ten sposób środkom  w 2012 roku zakończyliśmy budowę drugiego pawilonu ośrodka w Krakowie przy ul. Ułanów 25 . Obiekt  jest w całości przeznaczony na stacjonarny, całodobowy pobyt osób niepełnosprawnych, przewlekle somatycznie chorych , którym w ten sposób zapewnimy profesjonalną opiekę , rehabilitację i terapię. Powstanie placówki jest odpowiedzią Fundacji na ogromne zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie: w starzejącym się społeczeństwie systematycznie wzrasta odsetek osób starszych , wymagających wsparcia i opieki.
Także dzięki  Państwa hojności  obiekt ten został prawidłowo, profesjonalnie wyposażony, tak jak najlepiej  mógł  służyć potrzebującym.


Szanowni Państwo!
Przekazane  naszej instytucji wsparcie  w postaci 1% nadal będzie służyć ludziom - zapewnimy podopiecznym Fundacji - dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz seniorom - jeszcze lepszą ofertę zajęć , uatrakcyjnimy ich pobyt w prowadzonych przez Fundację  placówkach .


Prosimy  o  przekazanie naszej prośby również w Państwa środowisku lokalnym, w Rodzinach i wśród znajomych ? jest wśród nas tak wielu Ludzi Dobrych Serc , na których życzliwość i hojność liczymy.

1% -  TAK WIELE MOŻE ...

Fundacja dla Dzieci , Młodzieży i Dorosłych
Niepełnosprawnych Intelektualnie
KRS nr 0000032977


"Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych"