www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

Fundacja

 

Przewodnicząca Zarządu Fundacji
Prezes Fundacji Stanisława Centkowska


Zastępca Przewodniczącego Zarządu Fundacji
Z-ca Prezesa Fundacji Maciej Cybulski


Członek Zarządu Fundacji
Teresa Prokuska
Beata Woźniak