www.fundacja-dps.pl | Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom z Marzeń | telefon: (0)12 417 38 48

Fundacja

Co u nas słychać 

Tak jak co roku,  Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes "z os. Hutniczego 5 w Krakowie zaprosiło  osoby niepełnosprawne , mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, uczestników zajęć Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego powiatu małopolskiego do udziału we Mszy św. oraz konkursie palm wielkanocnych, który odbył  się  zgodnie z tradycją, w Niedzielę Palmową, tj. dnia 29 marca 2015 r. w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy  wspólną Mszą świętą o godz. 9.30, po której  na krużgankach  Bazyliki odbyła  się część konkursowa. Prezentowane  palmy oceniane były w trzech kategoriach: nawiązanie do tradycji, najdłuższa palma oraz palma nawiązująca do tradycji. Jesteśmy dumni i bardzo zadowoleni, że nasza palma, wykonana przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych spotkała siew z uznaniem jurorów i zwyciężyła w konkursie na palmę  najbardziej związaną z tradycja małopolską.

Zobaczcie  sami na zdjęciach jak wyglądała! Gratulujemy wykonawcom!

Czytaj więcej...