Tak jak co roku,  Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes "z os. Hutniczego 5 w Krakowie zaprosiło  osoby niepełnosprawne , mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, uczestników zajęć Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego powiatu małopolskiego do udziału we Mszy św. oraz konkursie palm wielkanocnych, który odbył  się  zgodnie z tradycją, w Niedzielę Palmową, tj. dnia 29 marca 2015 r. w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy  wspólną Mszą świętą o godz. 9.30, po której  na krużgankach  Bazyliki odbyła  się część konkursowa. Prezentowane  palmy oceniane były w trzech kategoriach: nawiązanie do tradycji, najdłuższa palma oraz palma nawiązująca do tradycji. Jesteśmy dumni i bardzo zadowoleni, że nasza palma, wykonana przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych spotkała siew z uznaniem jurorów i zwyciężyła w konkursie na palmę  najbardziej związaną z tradycja małopolską.

Zobaczcie  sami na zdjęciach jak wyglądała! Gratulujemy wykonawcom!

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
101
102
103
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100